عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: دیدگاه ::.

اسلام، مکتب انسان‌ساز/حضرت امام خمینی (ره)
جایگاه دین در حیات فردی و اجتماعی/مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)
حقیقت دین؛ تعدیل فردی و اجتماعی انسان/علامه طباطبایی (ره)
نقش دین در حیات معقول آدمی/علامه جعفری (ره)
دین؛ پشتوانة ابعاد مختلف حیات بشری/استاد شهید مرتضی مطهری (ره)
تفکیک‌ناپذیری حیات و عقیده در اسلام/شهید آیت‌الله صدر (ره)
شکوفایی گوهر وجودی انسان در پناه دین/حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی (حفظه الله)
عوامل نیاز بشر به دین و آثار سازندة آن/حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی (حفظه الله)
اهداف بعثت انبیاء/حضرت آیت‌الله مصباح یزدی (حفظه الله)
اسلام؛ حقیقت پیوند انسان با هستی/امام موسی صدر
دین؛ خودآگاهی پیغمبرانه/علامه اقبال لاهوری (ره)
وحی الهی و لوح صیقلی روح/سید جمال‌الدین اسدآبادی (ره)

نقشه سایت :: sitemap