عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )


.:: اساتید اهل قلم ::.

استادمدرسه علمیه آیت الله مجتهدی(ره)
استاد مدرسه علمیه آیت ا...ایروانی
استاد مدرسه علمیه خاتم الأوصیاء(عج)
استاد مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره)
استاد مدرسه علمیه امام رضا(ع)
استاد مدرسه علمیه خاتم الأوصیاء(عج)
استادمدرسه علمیه بقیة الله(عج)
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
استادمدرسه علمیه امام خمینی(ره)
استادروش تحقیق
استاد مدرسه علمیه الامام القائم (عج)
استاد مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع)
دبیر چهارمین جشنواره علامه حلی استان تهران
استادمدرسه علمیه مجد
پیوند عقل ناب با عرفان و تعبد
استاد روش تحقیق
استادمدرسه علمیه امام خمینی(ره)تهران
نظریه های سبک زندگی
استاد مدرسه علمیه امام خمینی(ره)
استاد مدرسه علميه شيخ عبدالحسين(ره)
استادمدرسه علمیه دارالحکمه
استاد مدرسه علمیه معیر
استاد حوزه علميه استان تهران
استاد مدرسه علميه امام خميني(ره)
دایرةالمعارف نویسی و مقالات دایرةالمعارفی
نگاهی دیگر به پژوهش
نویسنده و پژوهشگر
استاد مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین (ع)
استادمدرسه علمیه شیخ عبد الحسین
استادمدرسه علمیه مشکات
استاد روش تحقیق
پرهیز از اسلام سُرایی و توجّه به اسلام شناسی
استاد مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع)
استاد مدرسه علمیه آیت ا...ایروانی
استاد روش تحقیق
استاد مدرسه علمیه آیت ا... جلالی خمینی

نقشه سایت :: sitemap