عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول فصلنامه علمی تخصصی محفل شماره نهم و دهم دیدگاه تفکیک‌ناپذیری حیات و عقیده در اسلام/شهید آیت‌الله صدر (ره)
.:: تفکیک‌ناپذیری حیات و عقیده در اسلام ::.
خودباختگان غرب با پیروی از اربابان زشت‌سیرت خود می‌گویند: اسلام فقط پاسخگوی نیازهای روحی انسان‌هاست، نه مشکلات اجتماعی- اقتصادی بشر و اسلام فقط یک باور داشته است که در پیوند بین انسان‌ها و خدا خلاصه می‌شود؛ بدین جهت برای برنامه زندگی، فکری دیگر باید داشت و دنبال رهبری دیگر برای انقلاب گشت؛ اما بر خلاف گمان واهی آنان، بنیاد اسلام، دگرگونی و انقلاب است و بین زندگی و عقیده، مرزی را قائل نیست و جنبه‌های اجتماعی را از محتوای فکری و ایدئولوژیک جدا نمی‌کند.
(نهادهای اقتصادی در اسلام: 27-26)
اسلام، نظر عمیق انسان به آسمان را از او نمی‌گیرد، بلکه معنای صحیح آسمان را در اختیار او می‌گذارد.
(الإسلام یقود الحیاه: 85/ به نقل از کتاب انتظار بشر از دین، نوشته عبدالله نصری)
شهید آیت‌الله صدر (ره)

نقشه سایت :: sitemap