عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: یادداشت ::.

حکمت نیاز بشر به دین/آیت الله آقا نورالله شا ه آبادی
دین؛ موهبتی از جانب خداوند متعال/آیت الله سیدجعفر شبیری زنجانی
تکامل انسان در گرو تعالی دینی/آیت الله شیخ محمود زاهدی
نياز بشر به دين در کتاب، سنت و عقل/آيت الله ---
ویژ گی های انسان و دین گرایی او حجت الاسلام والمسلمین/محمدمهدی زارعی گلپایگانی
انسان ذاتاً به دین گرایش دارد/حجت الاسلام والمسلمین حمید طاهریان

نقشه سایت :: sitemap