عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: یادداشت ::.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا آتشین صدف/جای خالی پژوهشهای میدانی در حوزه علمیه
حجت الاسلام والمسلمین سعید هلالیان/تحقیق در ضمن تحصیل؛ چیستی، چرایی و چگونگی
حجت الاسلام والمسلمین علی قنبریان/جُستاری در تحقیق و برخی شیوه های نوین آن
سید علی شمسی/معرفت شناسی و مسئله روشمندی پژوهش های علمی
علی قدردان/نقشه پژوهش؛ پیش نیاز پژوهش

نقشه سایت :: sitemap