عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: یادداشت ::.

نیاز بشر به جهان‌بینی دینی از دیدگاه قرآن کریم/سیدرضا اسحاق‌نیا
فواید دین از منظر حکمت متعالیه/حامد وفسی
نیاز بشر به دین با رویکردی بر تاریخ اسلام/علی‌اکبر رضایی
نیاز به دین با رویکردی بر آموزه‌های اهل بیت/محمدرضا کاشانی
إحتیاج البشر إلی الدین و ضرورته و انتظاره منه/علیرضا علیپور فرزانه

نقشه سایت :: sitemap