عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ::.

نام اثر                     کارکردهای تربیتی رنج در الهیات یهودی و کلام اسلامی
قالب اثر                    پایان‌نامه تألیف
گروه علمی                   کلام، ادیان و مذاهب
رتبه                         شایسته تحسین
نمره ارزیابی اجمالی                      93
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1                71
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2                73
داوری                           -
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی               72
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1               91
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2               86
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری              88.5
امتیاز ویژه                         -
امتیاز نهایی                            80.25

چکیده:
رنج‌ها که مهم‌ترین دغدغه زندگی بشری هستند، بر جریان حیات و شکل‌دهی روند زیستن انسان اثر می‌گذارند. ایمان‌داران بر این مسئله تکیه دارند که باید با نگاه مثبت به رنج نگریست و با این شیوه نگرش، به کارکردهای رنج دست یافت. این کارکردها از آن جهت اهمیت می‌یابند که به ناملایمات و سختی‌های حیات بشری، معنا و به زندگی انسان‌ها جهت می‌دهند. مواجهه انسان با رنج، بر خوی و اخلاق او اثر می‌گذارد، رفتار و منشش را شکل می‌دهد، شخصیت انسان را می‌سازد و استعدادها و توانایی‌هایش را بارور می‌سازد. کارکردهای تربیتی رنج می‌توانند کلیدی برای قفل رنج باشند. با این کارکردها نه‌تنها رنج‌ها دیگر مذموم و دردناک نخواهند بود، بلکه جنبه مثبت و کاربردی در زندگی فردی و اجتماعی خواهند داشت. نمونه‌هایی از این کارکردهای تربیتی را می‌توان نام برد: افزایش خداباوری، تربیت اخلاق‌محوری، گرایش قوی‌تر به معنویت و دعا و نیایش، آخرت‌باوری و انتظار، کمک به دیگران، دوری از غرور و تکبر و خودبرتربینی، گسترش روحیه صبر و استقامت، درون‌نگری و... بررسی رنج‌های انبیاء، اولیاء و صالحان نیز که به‌طور ویژه‌ای در رنج حضرت ایوب(ع)، نمود و بروز پیدا کرده، درس‌آموز و مفید خواهد بود. اثر تربیتی در رنج ایوب(ع)، قابل مشاهده است. پژوهش حاضر بر آن است تا کارکردهای تربیتی رنج را در الهیات یهودی و کلام اسلامی با نگاهی به رنج ایوب(ع)، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.