عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ::.

نام اثر         بررسی دیدگاه صاحب جواهر الکلام در باب وکالت با اتکاء به کتاب جواهرالکلام و تطبیق آن با قانون مدنی
قالب اثر                     پایان‌نامه تألیف
گروه علمی                   فقه و اصول، حقوق اسلامی
رتبه                         شایسته تحسین
نمره ارزیابی اجمالی                       72
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1            89
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2            51
داوری                     84
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی                  86.5
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1                        82
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2                        83
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری                     82.5
امتیاز ویژه                       -
امتیاز نهایی                         84.5

چکیده:
وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از این‌که شخصی، دیگری را در انجام امری نایب خود قرار دهد، البته به شرط این‌که عملی که برای آن نایب در نظر گرفته می‌شود، عملی باشد که در انجام آن، قید مباشرت نباشد، و خود موکّل نیز اهلیت قانونی برای انجام آن را دارا باشد. این عقد مانند هر عقد دیگری، نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است. وکالت باید به صورت منجّز واقع شود و نباید بر شرط یا صفت، معلّق گردد. همچنین این قرارداد، قراردادی جایز است و هر یک از طرفین هرگاه که بخواهند، می‌توانند عقد را فسخ کنند. مبنای اصلی پژوهش حاضر، دیدگاه‌های صاحب جواهر می‌باشد که با وجود این‌که از غنی‌ترین و کامل‌ترین منابع فقهی ماست، تاکنون بدان پرداخته نشده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی دقیق دیدگاه‌های صاحب جواهر در باب مباحث مذکور و بیان ادلّه آن می‌باشد. در کنار این منظور، به جهت تبیین هر چه بهتر و کامل‌ترِ این بحث، از تمامی منابع فقهی، اعم از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مفصّل، بهره برده‌ایم. همچنین در پایان، دیدگاه‌های قانون مدنی آورده شده که به واسطه تطبیق آرائی که در انتهای هر کدام از مباحث مربوطه مطرح می‌شود، تفاوت و اشتراکات و همچنین نقاط ضعف و قوت انظار فقها و قانون مدنی به‌خوبی روشن می‌گردد.