عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ::.


نام اثر                       دیباچه خروش
قالب اثر                        کتاب تألیف
گروه علمی               مطالعات انقلاب اسلامی
رتبه                              شایسته تقدیر
نمره ارزیابی اجمالی                      70
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1           77
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2          86
داوری                               -
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی      81.5
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1              94
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2           88.5
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری     91.25
امتیاز ویژه                           -
امتیاز نهایی                           86.5


چکیده:
این کتاب سعی دارد دورنمایی از نهضت اسلامی مردم ایران را به رهبری حضرت امام خمینی(ره)، با زبانی ساده و روشن، مورد بررسی و تبیین قرار دهد. انقلاب اسلامی ایران را در سه مرحله کلی می‌توان ملاحظه نمود: 1- قیام؛ 2- روشنگری و بستر سازی؛ 3- انقلاب. مرحله نخست از مهر 1341 تا آبان 1343، شامل وقایع ذیل است: مخالفت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مبارزه با انقلاب سفید(لوایح شش‌گانه شاه)، قیام 15 خرداد، مبارزه با تصویب قانون کاپیتولاسیون و تبعید امام. مرحله دوم از آبان 1343 تا آبان 1356، 13 سال تلاش فرهنگی امام و یارانش جهت روشنگری و آماده‌سازی مردم و کادرسازی همراهان امام در سال‌های تبعید ایشان، هم‌زمان با اوج استبداد رژیم پهلوی را دربرمی‌گیرد. سرانجام مرحله سوم که از آبان 1356 تا بهمن 1357 به طول می‌انجامد، مشتمل بر وقایع مهمی است: شهادت حاج آقا مصطفی و موج جدید نهضت، قیام 19 دی و گسترش آن به سایر شهرها، فراگیری نهضت در سراسر کشور، و در نهایت، بازگشت امام به ایران و پیروزی نهضت با فروپاشی کامل سلسله پهلوی.