عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول نشريات مدارس دو هفته نامه محراب اندیشه

.:: دو هفته نامه محراب اندیشه ::.

  • شناسنامه
  • آرشيو
  • ارتباط با فصلنامه
  • اخبار
شناسنامه

صاحب امتیاز:مدرسه علمیه سفیران هدایت حضرت ابوطالب (ع)

مدیر مسئول:مجید سینایی

سردبیر:محسن مصحفی

ارتباط با فصلنامه

نشانی: خ قزوين – دوراهي قپان – خ عبيدزاکاني – کوچه نعمتي – مسجد منيريه
حوزه علمیه سفيران هدايت ابوطالب(ع)

 

تلفن:55141353

 

سامانه دریافت پیامک:09361197451

 

وب سایت:www.safiranabootaleb.ir

 

پست الکترونیک:safiranabootaleb@chmail.com

 

کانال تلگرام: @safiranabootaleb


نقشه سایت :: sitemap