عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: سخن سردبیر ::.
« محمد ذوالفقاری »
تولید ملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی


نامیدن امسال (1391) به نام سال تولید ملی وحمایت از کاروسرمایه ایرانی توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی نشان ازدوراندیشی وآینده نگری وتدبیرحکیمانه معظم له دارد که همواره چون دیده بانی بصیروهشیاربرنامه های استکباری وخصمانه دشمنان نظام اسلامی را رصد کرده وبا تدبیروتصمیم بموقع نقشه های آنان را نقش برآب می کند ونظام اسلامی را ازچالش هایی که شیاطین برایش ایجاد می کنند به سلامت می گذراند.
اکنون که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی باردیگرباهم یکصداشده وتصمیم به تحریم همه جانبه ایران اسلامی گرفته اند تا شاید به خیال خام خود ملت ایران را که در هشت سال جنگ تمام عیارتحمیلی نتوانستند ازپای درآورند باتحریم اقتصادی به زانو درآورند یالااقل بین مردم ومسئولین نظام فاصله ایجادکرده و آنان را ازانقلاب اسلامی دلسرد نمایند ودرنهایت به آرزوی خود که شکست انقلاب اسلامی است برسند.
غافل ازاینکه ملت ایران فرزند رمضان ومحرمند، زیرا رهبرفقید وبنیانگزارانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دراوج جنگ وتحریم های دشمنان علیه ملت ایران فرمودند:ما را ازتحریم وجنگ نترسانید که مافرزندرمضان ومحرمیم وهمواره به ملت ومسئولین توصیه می‌فرمودند که سعی کنید کشوررا از وابستگی به اجانب نجات دهید واستقلال کشورتان راحفظ کنید؛ زیراهرگاه ملتی بتواندهمه نیازمندیها ومایحتاج خویش رادرداخل کشورخودتهیه و تولید نمایدکه برای اداره امور خود به هیچ چیز بیگانگان محتاج نباشد که مجبور باشد برای تامین احتیاجات خودبه آنها امتیاز بدهد می‌تواند آزاد ومستقل باشد واستقلال همه جانبه اقتصادی ، سیاسی ونظامی خودراحفظ نماید وبرای عمران وآبادی کشورورشدوتعالی ملت برنامه ریزی وتصمیم گیری نماید ودرمجامع بین المللی آزادانه ومقتدرانه حضوریافته وازحقوق ملت وکشورش دفاع نماید. امیدآن‌که تولیدکنندگان با ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات خود و رعایت استانداردهای لازم ودولت مردان باحمایت ازتولید و نظارت دقیق بربازارومردم باخرید کالای ایرانی وپرهیزازخریدکالاهای خارجی خصوصا محصولات کشورهای مستکبرومعاندبانظام جمهوری اسلامی ، زمینه خود کفایی ،استقلال وامنیت اقتصادی کشوروعزت وسربلندی بیش ازپیش ملت عزیز ایران را فراهم آورندواین نقشه شوم وشیطانی دشمنان کینه توزاسلام وانقلاب راهمچون گذشته نقشه برآب نمایند.
شایسته است که حوزویان ارجمند همچون گذشته که همواره ازپیشگامان راستین لبیک برندای ملکوتی رهبرفرزانه انقلاب اسلامی مدظله العالی بوده اندامسال نیزاین شعارحکیمانه معظم له (تولید ملی )رانصب العین خویش قرارداده ودرتحقق آن درعرصه پژوهش وتولیدعلم که ازجمله وظایف آنان است بیش ازپیش بکوشند تارضایت خاطرمعظم له فراهم گردد.
خداوند را سپاس که فضلای گرانقدر حوزه علمیه الامام القائم f همچون گذشته که همواره تلیّه دار لبیک به اوامر رهبری معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بوده‌اند اکنون نیز برای تحقق شعار امسال (تولید ملی ) با همه توان به صحنه آمده‌اند تا برای نیل بدین هدف اولین شماره فصلنامه علمی -اطلاع رسانی ندای قائم f را باقطع وزیری و غنای علمی مطلوب در اولین فصل سال به زیور چاپ بیآرایند که با سه شماره قبلی آن که با قطع رحلی ارائه شده بود از نظر کمی و کیفی تفاوت بسیار دارد؛ امید آن‌که این تلاش صادقانه در شماره‌های بعدی دوچندان گردد تا کیفیت و غنای علمی مقالات مندرج در فصلنامه ندای قائم f بتواند نیاز و رضایت خاطر پژوهشگران عزیز را فراهم آورد. انشاءالله.

نقشه سایت :: sitemap