عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز: مدرسه علمیه الامام القائم (عج)
مدیر مسئول: سید مجتبی بدری
سردبیر: محمد ذوالفقاری
مدیر اجرایی: حسام الدین صالحی
هیئت تحریریه:
محمد ادیب (محقق مرندی) (مدرس سطح عالی حوزه)، محمد ذوالفقاری (کارشناس ارشد فقه و حقوق و خارج فقه و اصول)، سید عیسی موسوی (کارشناس ارشد فقه و معارف اسلامی)، مهدی بازدار (طلبه سطح سه)، سید علی ساجدی (طلبه سطح سه)، علی صادقی (طلبه سطح سه)
طراح جلد و صفحه آرا: رضا نوروزی
ویراستار: محمد ذوالفقاری
نمونه خوان: سید عیسی موسوی، علیرضا عبدی
مترجمان: علیرضا نباتی، مجتبی اکبری

نقشه سایت :: sitemap