عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول نشريات مدارس فصلنامه نداي قائم

.:: فصلنامه نداي قائم ::.

  • شناسنامه
  • آرشيو
  • ارتباط با فصلنامه
  • اخبار

ارتباط با فصلنامه
نشانی: تهران، میدان خراسان، خیابان خراسان، خیابان شهید مشهدی رحیم، مدرسه علمیه الامام القائم (عج)

تلفن: 33507986

دورنگار: 33138322

نشانی پست الکترونیک فصلنامه:

nedaieghaem@485.ir

نشانی پست الکترونیک شورای منشورات استان تهران:

manshoorat@yahoo.com

نقشه سایت :: sitemap