عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: سخن سردبیر ::.
« سید امیر اشرف واقفی »

 آغاز هر آنچه مصداق قول و فعل، نام «الله رحمان و رحیم» است، و هم میانه آن، و هم پایان آن؛ چه بی این نام، هیچ چیز نه شاید، و نه پاید، و نه از اساس به جامه هستی در آید؛ چه اوست که «احاط بکل شیء» و «وسع کل شیء علما» و «احصی کل شیء عددا» و «خالق کل شیء» و «علی کل شیء قدیر» و «علی کل شیء شهید» و «علی کل شیء حسیبا» و «علی کل شیء رقیبا» و «علی کل شیء مقیتا» و «علی کل شیء حفیظ» و «علی کل شیء وکیل» و «کل شیء عنده بمقدار» و «بیده ملکوت کل شیء» و «اتقن کل شیء» و «له کل شیء» و «هو رب کل شیء». پس در عالم ثبوت همه چیز در همه حال «بسم الله الرحمن الرحیم» است و بنده را چه رسد که بی نام او رود و به کار اندر شود؟ مگرنه آنکه حرکت و سکون سفینه حیات و نجات انسان در دریای بیکران وجود جز به آن به سامان نرسد که «بسم الله مجری ها و مرسیها»؟ بدین سان، رمز ابتریت هر آن چه بی «بسم الله»، گشوده می شود؛ جریان «بسم الله» در ذهن و تن و روان و جان و زبان، هم سویی با سیلان هستی و حرکت در صراط مستقیم الهی است که یکایک اشیاء را، ناسوتی یا جبروتی، به عالم اله پیوند می زند، که: «ما من دابه الا و هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم».


پس به رنگ او می آمیزیم و به اورنگ رحمت واسعه اش می آویزیم و به محبت حبیب او می نازیم و با رسول رحمت او نرد عشق می بازیم و به امتنان الهی نعمت ولایت سرافرازیم؛ و به فال نیک می گیریم برگزاری هفته پژوهش سال 93 مدرسه را در میانه میلاد کوثر ولایت و میلاد شکافنده دریاهای دانش، و دست طلب به پیش و چشم امید به سو و روی نیاز به آستان آن قله های حکمت و معرفت پیوسته می داریم.


آموزش پژوهش محور، یکی از ارکان طرح تحول آموزش علوم اسلامی مشکوه، در سال های نه چندان پرشماری که آغاز به کار مدرسه می گذرد، هماره مد نظر مدیران و برنامه ریزان آن قرار داشته، و با وجود دشواری های فراوان که شاید بیش از هر مجموعه نوپا و تحول خواه بر سر راه این مدرسه قد علم کرده، چراغ پژوهش در مشکوه همواره روشن نگاه داشته شده است. کم و کیف پروژه ها و پژوهش هایی که عمدتاً با تاکید بر استفاده از ظرفیت های جمعی و گروهی به اجرا در آمده، خود بهترین گواه این مدعا است. با این همه تا دستیابی به نقطه آرمانی راهی دراز و پر نشیب و فراز در پیش رو مدرسه قرار دارد. شکل گیری نهاد پژوهش و تعیین و تثبیت روال های پژوهشی، فرهنگ سازی و آموزش روش های تحقیق فردی و جمعی و دستیابی به الگوهای کارآمد، و مهم تر از همه ایجاد و تثبیت مفهوم آموزش پژوهش محور، و زمینه سازی برای رسیدن به طراحی درس، و تنظیم مناسبات عوامل دست اندرکار مباشر و غیر مباشر اعم از استاد و دانشجو و متن و ... با محوریت پرورش پژوهشگر توانمند، چشم اندازی رؤیایی است که تنها با تلاش، برنامه ریزی، عزم راسخ و پایداری جامه عمل می پوشد.


در این میان، مجله علمی، ابزاری راهبردی برای رسیدن به اهداف فوق است که می تواند از یک سو مجالی برای تعمیق و آزادسازی ظرفیت پژوهشی بالقوه طلاب فراهم، روحیه پژوهش را تقویت و فرهنگ آن را ترویج نماید، و از سوی دیگر آیینه توانمندی ها و دستاوردهای علمی مدرسه به شمار آید. موفقیت و پرباری نشریه نیز بی گمان، تنها با مجاهدت و مشارکت متعهدانه و هم دلانه همگانی، به ویژه طلاب مدرسه محقق خواهد شد؛ غرض این که، پیشاپیش دست همه کسانی که در این مسیر، و به طور خاص در تدوین مجله علمی، آستین همت بالا زده و به یاری مدرسه شتافته اند، به گرمی می فشاریم.


پایان این سخن، مزین است به فرازهایی از کلام رهبر معظم انقلاب، که آرام و الهام و انگیزه بخش همه ما است:


جوانان دانشور، طلبه و دانشجو و اساتید متعهد، دانشگاهی و روحانی باید مسئولیت سنگین روشنگری و جهاد فکری و علمی را بیش از پیش بر دوش خود احساس کنند و در میدان علم و دین و آرمانگرایی به مسابقه ای الهی که پاداش آن بهشت دنیوی و اخروی است، بپردازند (پیام به گردهمایی ویژه دانشجواین و دانشگاهییان در تجلیل از حضرت امام خمینی (ره)، 12/03/1378).


در این حرکت تنبلی و تن آسایی و محول کردن کار به دیگران جایز نیست، حرکت جهاد گونه باید کرد...در میدان علم هم مثل بقیه میادین زندگی جهاد لازم است. جهاد یعنی تلاش بی وقفه همراه با خطر پذیری-در حد معقول البته- و پیشرفت و امید به آینده (دیدار با نخبگان علمی و اساتید دانشگاه ها، 03/07/1387).


جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان جنگ برویم و جانمان را کف دست بگیریم؛ نه، یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح را روی یک پروژه تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید. جهاد با نفس این است که از تفریح تان بزنید، از آسایش جسمانی تان بزنید، از فلان کار پرپول و پردرآمد - به قول فرنگی ها پول ساز - بزنید و تو این محیط علمی و تحقیقی و پژوهشی صرف وقت کنید تا یک حقیقت زنده علمی را به دست بیاورید و مثل دسته گل به جامعه تان تقدیم کنید؛ جهاد با نفس این است. یک قسمت کوچکی هم جهاد با مال است (دیدار اعضای بسیجی هیات علمی دانشگاه ها، 02/04/1389).


 


نقشه سایت :: sitemap