عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز:مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدیر مسئول:حجت الاسلام والمسلمین مهدی رنجبریان
سردبیر:حجت الاسلام عباس قانع
مدیر اجرایی:حجت الاسلام سیدمهدی حسینی
هیئت تحریریه:حجت الاسلام سیدحجت حسینی، حجت الاسلام محمد جواد مونسی، حجت الاسلام رضا احمدی، حمیدرضا بدر، سید مجتبی هادیان
طراح و صفحه آرا:رضا نوروزی
مترجمان:حجج الاسلام رضا احمدی و محمد جواد مونسی و سید مجتبی هادیان، شاه ولایتی
نشانی:تهران، خیابان ازگل، خیابان نوبهار، خیابان گلستان شرقی
تلفن:22191095 - 22192813 داخلی 121
دورنگار:22192813
چاپخانه:واژه پرداز اندیشه
نشانی الکترونیک فصلنامه:jharfaa@gmail.com

نقشه سایت :: sitemap