عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: هویت صنفی طلبگی و افق های پیش رو ::.
« حجت الاسلام والمسلمین ظفر قاسمی (مدیر مسئول) »
طلبه و طلبگی و راه و رسم آن با تمام سادگی و اخلاص و پیرایش هایی که در آن وجود دارد، در عین حال موضوعی است بسیار مهم ، دقیق و پیچیده. چرا که ایشان وارثان حقیقی انبیاء الهی و ادامه دهندگان راه سخت و پر پیچ و خم آنها می باشند(العلماء ورثه الانیاء).
ابعاد فراوانی در این مسیر وجود دارد که گاه دارای ابهام فراوان و پیچیدگی و سختی زیادی است که طلبه را در طی این مسیر و رسیدن به انسان جامع و کامل حوزوی دچار چالش های جدی می کند.
مسائل مهمی از قبیل: اهداف، جایگاه و هویت صنفی طلبه، تفاوت های ماهوی طلبه با غیر طلبه در عرصه دین و فرهنگ دینی،مسائل مربوط به :
- شاخص علمی طلبه :
تبیین جایگاه اجتهاد و مقدمات آن، اهداف آموزشی در دروس اصلی برای رسیدن به اجتهاد، ورود به رشته های تخصصی و حرکت به سمت آن و...
- شاخص اخلاق و معنویت طلبه :
جایگاه استاد اخلاق، رفیق راه، مباحثه اخلاقی، موعظه، ادب، طلبه و ارتباط با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)
- شاخص عصب و روان طلبه :
جایگاه استراحت و تفریح، تعطیلات، مسافرت، اردوهاو...
- شاخص جسمی طلبه :
مسأله تغذیه طلاب، ورزش، بهداشت فردی، مشکلات جسمی شایع بین طلاب و...
- شاخص مهارتی و آموزش ها طلبه :
مهارت های مربوط به تحصیل(روش مطالعه، پیش مطالعه، روش مباحثه، جزوه نویسی و...)مهارت های مربوط به تدریس، تحقیق و پژوهش، مهارت های مربوط به مسئولیت های آینده طلبه از جمله سرپرستی مسجد، مؤسسات و کانون های فرهنگی ، مشاوره ، مناظره و...
مهارت کسب یک زبان خارجی ، رایانه و نرم افزارها و مهارت های فردی فراوان دیگر مانند عمامه بستن و تلبس و...
تمام مواردی که بیان شد از یک سو و از سوی دیگر مواجه شدن با مسائل و موضوعات غیر مرتبط با هویت طلبگی از موضوعات اجتماعی گرفته تا غیره مانند : طلبه وسیاست، طلبه و کار فرهنگی ، طلبه و رسانه، طلبه و خانواده ، اقوام و معاشرت با آنها، طلبه و جامعه، طلبه و کارکردن، طلبه وزمان و شرائط تلبس، طلبه و زمان و شرائط ازدواج، طلبه و عرفیات، طلبه و ارتقایی و... که نیازمند مبانی صحیح در مواجهه ی با آن ها بوده تا طلبه در مورد آن دچار افراط و تفریط نگردد.
در آغاز هر شماره از این نشریه در صدد برآمده تا به این مسائل مهم به صورت مختصر و مفید پرداخته تا مرضی امام زمان(عج) و سربازان آن حضرت قرار گیرد.

نقشه سایت :: sitemap