عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول نشريات مدارس فصلنامه مقام امین

.:: فصلنامه مقام امین ::.

  • شناسنامه
  • آرشيو
  • ارتباط با فصلنامه
  • اخبار

ارتباط با فصلنامه
نشانی: تهران- خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)- جنب امامزاده اسماعیل

تلفن: 55623975 داخلی 121

دورنگار: 55623975

نشانی پست الکترونیک فصلنامه:

Maghamamin@chmail.ir

نشانی پست الکترونیک شورای منشورات استان تهران:

manshoorat@yahoo.com
اعطای مجوز انتشار به دو فصلنامه جدید از مدارس علمیه
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله و مدرسه علمیه معیر، جهت انتشار فصلنامه علمی-اطلاع رسانی از معاونت پژوهش استان مجوز اخذ نمودند.

نقشه سایت :: sitemap