عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: اخلاق در آینه نگاه رهبری ::.
« محمد صیدی-طلبه سطح یک »
عزیزان من! درس اخلاق، همه وظیفه ما، در باب تخلّق به اخلاق حسنه را ایفا نمیکند. هر کسی خودش باید با دل خود، با رفتار خود، به طور دائم، مشغول تهذیب و مشغول کشتی گرفتن با بدی ها و زشتی های وجود خودش باشد. (اجتماع بزرگ اساتید، فضلا و طلّاب قم 14/7/79).
تکلیف ما جامعه روحانیت،...این است که هر چه در توان داریم، بر استحکام معنوی جامعه علمی روحانیت بیفزاییم. (دیدار با روحانیون استان مازندران 4/4/68).
زیّ طلبگی چیست؟ من، زیّ طلبگی را در دو جمله میتوانم معرفی کنم: پارسایی با عزّت، و نظم در تحصیل و زندگی. طلبه، پارسا گونه زندگی می کند؛... طلّاب، چه آنهایی که برخوردارند،چه آنهایی که دچار سختیهایی هستند، باید زیّ طلبگیشان محفوظ بماند؛ یعنی حالت پارسایی و قناعت، همراه با عزّت نفس؛ این، یک. دوم، نظم در تحصیل و به تبع آن، نظم در زندگی که خصوصیّت طلبگی، نظم است. (اجتماع بزرگ اساتید، فضلا و طلّاب قم 14/7/79).
من و شمای روحانی هم باید خود را آن چنان که یک روحانی میباید و میشاید، بسازیم و روحانی باشیم. (دیدار با مسوولان عقیدتی،سیاسی نیروی انتظامی 23/10/83).
در علمداران دین، نباید چیزی مشاهده بشود که رایحه دوری از معنویّت از آن استشمام گردد. (دیدار با روحانیون و ائمه جمعه و جماعات استان مازندران 22/2/69).
تقوا برای روحانیّت، یعنی مراقبت و مواظبت از خود، که مبادا خطا کند و بلغزد و غرق در فساد بشود؛ مبادا به آن بلیّهای که بعضی از انسانها دچار می شوند و از راه منحرف میشوند، او هم مبتلا شود. (دیدار با مجمع نمایندگان طلّاب 2/9/79).
در بین طلّاب، فضلا، جوانها و درسخوانهای ما، استعدادهایی هست که اگر همّت کنند، درس بخوانند، خودسازی کنند، خود را رها نکنند، پاک دامن، پاک دل، پاک عمل، پاک چشم و پاک دست باقی بمانند، مثل امام، یا در همان حدود خواهند شد. (دیدار با علما و روحانیون استان چهارمحال و بختیاری 15/7/71).
این نظام، نظام اسلامی است و من و شما هم که معمّم هستیم، مظاهر اسلامیم. (دیدار با روحانیون مبارز تهران 11/5/68).
برادران عزیز! طلاب و فضلای جوان! در جوانی خودتان را بسازید؛ شما روزگارهای مهم و حساسی را در پیش خواهید داشت. این کشور و این نظام و این نهضت عظیم اسلامی در سطح عالم، به شماها احتیاج خواهد داشت؛ از لحاظ معنوی باید خودتان را بسازید.(دیدار با مجمع طلّاب و فضلای قم 1/12/70).

نقشه سایت :: sitemap