عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز:مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع) ری
مدیر مسئول:حجت الاسلام و المسلمین پناهی
سردبیر:روح الله کریمی
مدیر اجرایی:محمد صیدی
هیئت تحریریه:مهدی امیری، سجاد رازگردانی، حسین حسن پور، محمد شیری، محمدعلی عبادی فر (طلاب سطح یک حوزه علمیه)
طراح و صفحه آرا:رضا نوروزی
نمونه خوان:محمد ایرانشاهی
چاپ:چاپخانه مهر
نشانی:تهران، شهرری، جنب حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)، مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)
تلفن:51223309
دورنگار:55900562
نشانی الکترونیک فصلنامه:pabdulazim@yahoo.com

نقشه سایت :: sitemap