عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز: مدرسه علمیه امام صادق (ع) دماوند
مدیر مسئول: رضا حاجی آقایی
سردبیر: علیرضا کلانی
مدیر اجرایی: محسن مالک
هیئت تحریریه:
رضا بیرانوند (طلبه سطح یک)، حسین برخورداری (طلبه سطح یک)،روح الله نظری (طلبه سطح یک)، مصطفی حسن رئیسی (طلبه سطح یک)
مدیریت هنری: معاونت پژوهش استان تهران
صفحه آرایی و تصویر سازی: رضا نوروزی
ویراستاری: علیرضا کلانی

نقشه سایت :: sitemap