عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز:مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع) ری
مدیر مسئول:حجت الاسلام و المسلمین پناهی
سردبیر:روح الله کریمی
مدیر اجرایی:محمد تقی سیفائی
هیئت تحریریه: رضا هادی زاده (طلبه سطح یک)، محمد صیدی (طلبه سطح یک)، احسان خلیلی (طلبه سطح یک)، رضا فلاح حسن آبادی (طلبه سطح یک)، سید مرتضی میرتاج الدینی (طلبه سطح یک)، محمد رضا توده فلاح (طلبه سطح یک)، اکبر شفیعی (طلبه سطح یک)، ابوالفضل حیدری (طلبه سطح یک)
مدیر هنری و طراح جلد:رضا نوروزی
چاپ:چاپخانه مهر
زیر نظر گروه ویراستاری
نشانی:تهران، شهرری، جنب حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)، مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)
تلفن:51223309
دورنگار:55900562
نشانی الکترونیک فصلنامه:pabdulazim@yahoo.com

نقشه سایت :: sitemap