عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز: مدرسه علمیه امام رضا (ع) تهران
مدیر مسئول: حسن قاسمی
سردبیر: حسن مرادنام
مدیر اجرایی: ابراهیم عسگری
هیئت تحریریه:
حسن قاسمی (مدرس سطح یک)، حسن مرادنام (مدرس سطح یک)، امین کریمی پور (مدرس سطح یک)، محمد برزگر (طلبه سطح یک)، مصطفی علیپور (طلبه سطح یک)، احمد داعی (طلبه سطح یک)، مصطفی باهوش (طلبه سطح یک)، محمد مرتضی دعاگویی (طلبه سطح دو)، رامین محمودی (طلبه سطح دو)، ابراهیم عسگری (طلبه سطح دو)
طراح جلد و صفحه آرا: رضا نوروزی
مترجم: مهرداد محمودی سالار
زیر نظر گروه ویراستاری
نشانی:
تهران، خیابان مصطفی خمینی، بعد از چهار راه سرچشمه، روبروی بیمارستان سپیر، مدرسه علمیه امام رضا (ع)
تلفن: 33922929 داخلی 108
دورنگار: 33900703
نشانی الکترونیک فصلنامه: howzeh.emamreza@yahoo.com

نقشه سایت :: sitemap