عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: سخن نخست ::.
هدف انقلاب، تحقق تمدن نوین اسلامی است

آن گونه که شایسته خداست از او پروا کنید؛مسلمان زیست کنید ومسلمان بمانید. (آل عمران/102)

هفتمین مجله محفل دیگر بار توفیق رفیق راهش شدو تبیین و ترسیم دُر سخنان مقام معظم رهبری(دام ظله)،تائیدوتزئین این مجله گشت. مشعوفیم به مدد الهی وامیدواریم به نگاهی که ما محفلان کوی دوست را گوشه چشمی نصیب نمایدومارادر حریم یار بخواندوازشعله نار برهاند تا ان شاالله بارقه امید به رمق این کمترین ها، بیافزاید.
هشتمین شماره محفل برخودمفتخراست که در راستای دغدغه معظم له در موضوع (سبک زندگی اسلامی) قلم و قدم ناچیز خودبه سمت آن معنی بفرساید تا شاید تبسم دوست که تجلی تجسم رضایت اوست، شامل حالمان گردد.
تمدن وتحقق الگوی اسلامی ، آرمان حوزه های علمیه و آمال طلاب علوم دینی است به خصوص حوزه علمیه تهران که در سوز وگدازاین مهم می افروزد.از این رو در کنار فحص وبحث این هدف (زندگی به سبک بالندگی)، دائما در نمازو رازونیازمان ، آزمند تحصیل وآرزومند تائید درگاه احدیت هستیم.
اصرار محفل،انتظار رهبری است که از مراکز علمی تولید فکر واندیشه ای بکر طلب دارد.از این رو برآن شدیم همت گماریم در موضوع سبک زندگی و تحقق نوین تمدن اسلامی با صاحبان نظر،گفتگویی برای فکرمان و شستشویی برای دلمان مهیا کنیم تاشما طالبان علم وعمل را همراه کنیم؛ امیداست سعی ها مشکور و بحث ها مقبول واقع گردد.
کوتاه سخن آنکه مذهب هم جهت حرکت را نشان می دهد، هم آداب حرکت ، هم عشق به حرکت را ایجاد می کند و هم پای دویدن را عطا می نماید.
توفیق یارماشودوما یار دوست/تاببینیم گوشه چشمی از رخ دوست
اینک تلخیص واقتباسی ازمنویات و فرمایشات مقام معظم رهبری(دام ظله) را چراغ راه ونورماه محفلمان قرار می دهیم
پیشرفت، حركت است، راه است، صیرورت است؛ اما متوقف شدنى نیست، در مفهوم اسلامی، با پیشرفت یك بُعدى یا دو بُعدى در فرهنگ غربى متفاوت است؛ چند بُعدى است. یكى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى پرداختن به سبك زندگى ، رفتار اجتماعى، شیوه ى زیستن است. اگر پیشرفت همه جانبه را به معناى تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم این تمدن نوین دو بخش دارد:
الف - بخش ابزارى: ارزش هایی كه به عنوان پیشرفت مطرح است. مانند: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسى و نظامی، اعتبار بین المللى، تبلیغ...؛ اینها همه بخش ابزارى تمدن است؛این بخش را، بخش سخت افزارى باید نامید.
ب - بخش حقیقى: متن زندگى که همان سبك زندگى است. مثل مسئله ى خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزى، تفریحات... اینها همه بخش اصلى تمدن است، كه متن زندگى انسان است. این همان چیزى است كه در اصطلاح اسلامى به آن میگویند: عقل معاش. این بخش را به منزله ى بخش نرم افزارى تمدن باید شمرد . فرهنگ زندگى نیاز به تبیین و تدوین دارد و به شكل مطلوب اسلام تحقق باید ببخشیم. البته اسلام بُنمایه هاى یك چنین فرهنگى را براى ما معین كرده است. بُنمایه هاى این فرهنگ عبارت است از خردورزى، اخلاق، حقوق؛ اینها را اسلام در اختیار ما قرار داده است.
نكته اول: این است كه رفتار اجتماعى و سبك زندگى، تابع تفسیر ما از زندگى است. بر اساس ایمان، سبك زندگى انتخاب خواهد شد. پس بدون مكتب و بدون ایدئولوژى نمیتوان یك تمدن را به وجود آورد. این تمدن داراى علم خواهد بود، داراى صنعت هم خواهد بود، داراى پیشرفت هم خواهد بود؛ و این مكتب، هدایت كننده و اداره كننده همه اینها خواهد شد. آن كه مكتب توحید را مبناى كار خودش قرار می دهد. پس در درجه اول، نیاز تمدن سازىِ اسلامىِ نوین به ایمان است. ایمان ما، ایمان به اسلام است.
نكته دوم: ما براى ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامى، بشدت باید از تقلید پرهیز كنیم؛ تقلید از آن كسانى كه سعى دارند روشهاى زندگى و سبك و سلوك زندگى را به ملتها تحمیل كنند. امروز مظهر كامل و تنها مظهر این زورگوئى و تحمیل، تمدن غربى است .فرهنگ غرب، مهاجم است. یكى دیگر از خصوصیات فرهنگ غربى، عادى سازى گناه است؛ باطن فرهنگ غربى عبارت است از همان سبك زندگى مادىِ شهوت آلودِ گناه آلودِ هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. تمدن نوین اسلامى كه ما مدعى اش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامى می خواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد كرد.
انتظار داریم، اهل فكر و اهل نظر در مراكزى كه اهلیت و صلاحیت دارند، در این زمینه ها كار كنند، فكر كنند، مطالعه كنند. هرچه می توانید، خودتان را از لحاظ علم و عمل و تزكیه و تقویت روح و تقویت جسم آماده كنید. (خراسان شمالى-23/07/1391)
مدیر مسئول

نقشه سایت :: sitemap