عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: سخن نخست ::.
«هوالعالم»
چهارمین شماره محفل در حالی از نظر شما خوانندگان محترم می‌گذرد که در فاصله شماره قبل تا این شماره، رخداد مهم فرهنگی جشنواره علامه حلی(ره) را پشت سرگذاشتیم. با توجه به تاکید ویژه حضرت آیت الله استادی در همایش تقدیر از بهترینهای جشنواره، مبنی بر انتشار آثار برگزیدگان و همچنین به منظور تشویق و محک مجدد آثار ، در پرتو نگاه تیزبین شما خوانندگان فرهیخته، این شماره محفل به انتشار برخی از آثار برگزیده جشنواره اختصاص یافته است. از این روی حال و هوای این فصل محفل نیز پژوهش محور است.
این شماره اما، صرفا به برگزیدگان جوان نپرداخته و از پیشکسوتان عرصه تحقیق و پژوهش هم یادکرده است. استاد فرهیخته عزیزالله عطاردی و استاد محمدعلی جاودان از پیشکسوتان عرصه تحقیق و از ظرفیت‌های بالفعل استان تهران هستند که شایسته بود پای سخن این بزرگوران بنشینیم و راهینو پیش پای طلاب جوان قرار دهیم.
از آنجا که رویکرد کلی نشریه محفل متمایل به ترویج تحقیق و آموزش فنون نویسندگی نیز هست، بخشی را به عنوان «معرفی کتاب» و «مهارت نویسندگی» در نظر گرفته‌ایم که بزودی جایگاهی در محفل خواهند یافت. طبیعی است محفل در این زمینه از تلاش طلاب جوان بهره خواهد برد.
نقد علمی دیگر منشورات، موجب پویایی و تضارب آراء مختلف خواهد بود. تحریریه محفل در نظر دارد به منظور تعالی هرچه بیشتر منشورات حوزوی بخش «نقدنامه» را طراحی نموده و بستری برای نقد مکتوب بگشاید؛ البته محفل خود نیز از نقد صاحب نظران عرصه فکر و فرهنگ استقبال خواهد نمود و اساساً نقد را عامل حیات نشریات علمی می‌داند. بنابراین در شمارههای بعدی محفل اگرچه ممکن است اکثر مباحث متمرکز بر یک موضوع باشد، ولی از بخش‌های متنوع دیگر غافل نمی‌مانیم و در این راستا پیشرفت محفل را مرهون نظرات مشفقانه شما خواهیم دانست.
والحمدالله.

نقشه سایت :: sitemap