عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
ثبت نام جشنواره علامه شعرانی(ره)
پر کردن تمام موارد ذيل الزامی میباشد لطفا برای تکمیل تمام گزینه ها از قلم فارسی استفاده فرمائید
جهت ثبت دیگر آثار خود ، تمام مراحل ثبت نام را مجدداً طی نمایید
نام
نام خانوادگي
نام پدر
شماره شناسنامه
تاريخ تولد
کد ملی 10 رقمی
محل صدور
جنسیت
ملیت
وضعیت تاهل
نام مدرسه علمیه
کد تحصیلی (کد مرکز مدیریت)
نام اثر
موضوعات
نوع فعالیت
نوع پژوهش
سطح
پایه تحصیلی فعلی
تحصیلات تخصصی
نام مرکز تخصصی استان وضعیت تحصیلات تخصصی
تحصیلات کلاسیک رشته نام دانشگاه یا مرکز وضعیت تحصیلات کلاسیک
آدرس محل سکونت
کدپستی محل سکونت
تلفن همراه 11 رقم
تلفن ثابت
پست الکترونیک
عکس حجم عکس ارسالی بیش از 200 کیلو بایت نباشد
مقاله :
refresh captcha

نقشه سایت :: sitemap