عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول نشريات مدارس فصلنامه سخن جامعه

.:: فصلنامه سخن جامعه ::.

  • شناسنامه
  • آرشيو
  • ارتباط با فصلنامه
  • اخبار

ارتباط با فصلنامه
نشانی: تهران، خیابان شهید رجایی، تقاطع اتوبان آزادگان، مدرسه علمیه جامعه امیرالمؤمنین (ع)

تلفن: 55003371

دورنگار: 55002884

نشانی پست الکترونیک فصلنامه:

sokhanejameeh@jea.ir

نشانی پست الکترونیک شورای منشورات استان تهران:

manshoorat@yahoo.com

نقشه سایت :: sitemap