تشکیل پرونده و مصاحبه با معاونین پژوهش مدارس علمیه استان تهران
تشکیل پرونده و مصاحبه با معاونین پژوهش مدارس علمیه استان تهران


مدیر پژوهش استان تهران از مصاحبه و تشکیل پرونده به‌منظور صدور حکم معاونت پژوهش مدارس علمیه استان، خبر داد.


به گزارش خبرنگار معاونت پژوهش در گفتگو با محمد ایرانشاهی، در راستای چشم انداز و شرح وظایف معاونت پژوهش حوزه های علمیه و برای ارتقاء توان پژوهش در مدارس علمیه استان تهران، با هدف ساماندهی و شناسایی فعالان پژوهشی، از تعدادی از اساتید و طلابی که از طریق مدیر مدرسه علمیه معرفی شده‌اند، آزمون علمی گرفته و همچنین مصاحبه حضوری صورت پذیرفت.


ایرانشاهی افزود: با توجه به لزوم استفاده و به کارگیری نیروهای علمی و زبده برای تصدی معاونت پژوهش در مدارس علمیه استان تهران، از معرفی شدگانی که دارای شرایط اولیه هستند آزمون علمی گرفته شده و با توجه به مهارت‌های ایشان برای پیشبرد امور در مدرسه به ایشان مشاوره داده می‌شود.


وی در مورد چگونگی شرایط انتخاب معاونین پژوهش افزود: با توجه به تعداد طلاب علوم دینی درمدارس علمیه و با توجه به سطح علمی مدارس، مدیر یکی از اساتید را به این معاونت معرفی نموده و پس از طی مراحل گزینش و آزمون و مصاحبه علمی، جهت صدور حکم معاونت به مرکز معرفی می‌گردند.


مدیر پژوهش استان در مورد انتخاب گزینه های مناسب برای تصدی معاونت پژوهش، بیان نمود: به هر اندازه در انتخاب معاون یا رابط پژوهش دقت شود از سویی باید منتظر شکوفایی استعدادهای پژوهشی طلاب در مدارس علمیه بود و از سویی دیگر بسترهای مناسب را برای تولیدات علمی در استان آماده نمود.


ایرانشاهی در پایان برنامه‌ریزی و تدوین چشم‌انداز را یکی از راه های ترویج فرهنگ پژوهش دانسته و از خداوند متعال برای معاونین و رابطین پژوهش مدارس علمیه، آرزوی موفقیت نمود.


 

1394-5-27