تمدید فراخوان حمایت از رساله‌های سطح چهار در صندوق حمایت از پژوهشگران


به گزارش خبرنگار معاونت پژوهش، به نقل از مرکز روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران)، با توجه به درخواست‌های مکرّر دانشجویان و طلاب مبنی بر تمدید زمان فراخوان، و بر اساس تصمیم کمیته سیاست‌گذاری حمایت از رساله‌های دکتری و سطح چهار، مهلت ارسال و تکمیل مدارک متقاضیان تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ 31 خرداد ماه  1396 تمدید شد. لذا خواهشمند است متقاضیان دریافت این حمایت، پس از مطالعه دقیق آیین‌نامه، طرح‌های خود را طبق ضوابط مشخص شده، صرفاً از طریق سامانه ارسال نمایند.


دستورالعمل حمایت از رساله دکترا

1396-3-1