عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اصلی اخبار جشنواره استانی مدرسه علمیه فیلسوف الدوله رتبه دوم جشنواره علامه حلی (ره)
اخبار جشنواره استانی

.:: مدرسه علمیه فیلسوف الدوله رتبه دوم جشنواره علامه حلی (ره) ::.

تاريخ خبر : 1394/5/14
یادداشتی از حجت الاسلام والمسلمین ظفر قاسمی مدیر مدرسه علمیهنام مدرسه  فیلسوف الدوله
نام مدیر ظفر قاسمی
نام معاون پژوهش مجید محمدی
تعداد آثار 24
امتیاز 1345
رتبه دوم

 


لزوم ترسیم چشم اندازهای علمی و پژوهشی برای طلاب


 


 موفقیت در گزینش صحیح یک فعالیت و طی مراحل آن و در نهایت به انجام رساندن فعالیت انتخاب شده، مرهون عواملی چند است؛ یکی از عوامل دخیل در این فرآیند که از اهمیت بسزائی برخوردار است، «انگیزه» است. فعالیت پژوهشی و تحقیقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. طلاب علوم دینی، هنگامی به این مهم روی میآورند که انگیزه کافی را برای حضور در این عرصه در خود احساس کنند. در غیر این صورت، رویکرد طلاب به تحقیق و فعالیتهای پژوهشی، ضعیف و ناچیز خواهد بود. بنابراین، میتوان «ایجاد انگیزه» در راستای تحقق فرهنگ پژوهش را یکی از خط مشیهای اساسی مسئولین پژوهش در حوزههای علمیه دانست. در همین راستا مواردی را که میتوان در ایجاد انگیزه طلاب موثر دانست، به صورت مختصر ذکر میکنیم؛ بدین امید که مسئولین مربوطه، توجه خاصشان را به آن معطوف نمایند: 1. تبیین آثار و ثمرات پژوهش در عرصههای مختلف علوم و فرهنگ دینی، یکی از عوامل انگیزهساز درپژوهش است؛ 2. آن گاه که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم فعالیتهای پژوهشی، در رونق یافتن دین و فرآوردههای دینی و فرهنگی برای طلبهای ترسیم گردد، به صورت قهری انگیزههای وی  برای حضور در این عرصه افزایش پیدا میکند؛ 3. ترسیم نیازمندی جامعه دینی به پژوهش برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی از عوامل وادار کننده طلاب به پژوهش است. نیازها و چالشهایی از قبیل: معضل جمعیت، اقتصاد مقاومتی، ماهواره و شبکههای اجتماعی و...؛ 4. تدوین چشمانداز پژوهشی و آگاه سازی طلاب نسبت به این چشمانداز، از مسائل ضروری در بقای انگیزه آنهاست. این چشمانداز باید بتواند مسیر پژوهشی یک طلبه را از آغاز تا انجام طرح ریزی نماید؛ 5. یکی از ضعفها در امر پژوهش، عدم آگاهی طلاب نسبت به آینده پژوهشی خود است؛ 6. معرفی پژوهشگران موفق و برگزاری جلسات گفتگو و برگزاری اردوهای مشترک با ایشان؛ 7. معرفی مهمترین و تأثیرگذارترین تحقیقات علمی در زمینههای مختلف؛ 8. تشویق و تقدیر شایسته و قابل توجه از طلاب پژوهشگر که در انگیزهسازی طلاب، نقش قابل توجهی دارد.


نقشه سایت :: sitemap