عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اصلی اخبار جشنواره استانی اعلام اسامی طلاب برگزیده هفتین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران
اخبار جشنواره استانی

.:: اعلام اسامی طلاب برگزیده هفتین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران ::.

تاريخ خبر : 1396/9/8
11 اثر از طلاب جوان مدارس علمیه حوزه تهران پس از برگزاری جلسه شورای علمی جشنواره علامه حلی، به عنوان آثار برگزیده انتخاب و به رقابت کشوری راه یافت

11 اثر از 8 نفر از طلاب محترم حوزه علمیه استان تهران پس از طی فرایندهای مختلف‌ ارزیابی، در جلسه شورای علمی جشنواره استان که مورخ 20 آبان‌ماه وسپس در جلسه شورای علمی جشنواره سراسری که مورخ 22 آبان‌ماه در قم برگزار شد، مورد قبول تأیید گرفت و به رقابت کشوری راه یافت.
اطلاعات آثار و نویسندگان آن به شرح زیر است:


ردیفسطح و قالبعنوان اثرنویسندهگروه علمیامتیاز نهاییرتبهمدرسه علمیه1مقاله سطح 4تحلیلی از مفهوم مدینه در قرآن کریم و ارکان شهرنشینی از منظر آناحسان شریفیانتفسیر و علوم قرآنی86رتبه 2امام خمینی(ره)2کتاب سطح 4انس و آشنایی با زبان وحیاحسان شریفیانتفسیر و علوم قرآنی86.75رتبه 2امام خمینی(ره)3بخش ویژهسیاست حاکم بر تبلیغ مذهب شیعه؛ حداقل سازی دعوت مستقیم به مذهب در غیبت کبریمحمد خلیلیسطح 3 مقاله81.75رتبه 2مشکات4مقاله سطح 4گونه‌شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شریفمحمد سید‌غرابعلوم انسانی80رتبه 3امام خمینی(ره)5کتاب سطح 4تبیین بومی سکولاریسم در نخبگان، انواع و مولفه‌های آن و نحوه سنجش آن‌ها با تاکید بر سکولاریسم معرفتیمحمد سید‌غرابعلوم انسانی80.5رتبه 3امام خمینی(ره)6مقاله سطح 4گونه معناشناسی در المیزان با تکیه بر روش قرآن به قرآن اجتهادیعلی محمد سویزیتفسیر و علوم قرآنی80.75رتبه 3آزاد7کتاب تصحیحتصحیح دیوان ابی معتوق حویزیعلی یعقوبیادبیات82.5رتبه 3شیخ عبدالحسین8مقاله سطح 3نقش ذهنیت‌های مکلف در تحقق عنوان بدعت در فقه امامیهحسین کامکاراصول فقه82.5رتبه 3مشکات9مقاله سطح 3نظریه ایمان‌گرایی اسلامی: هدایت و یقین از طریق تراکم آیاتمحمد خلیلیکلام81رتبه 3مشکات10مقاله سطح 4بررسی حکم فقهی نگاه زن به مرد نامحرم بر اساس آیه 31 سوره نورعلیرضا قربانیفقه و حقوق اسلامی84.25رتبه 3مشکات11مقاله سطح 4تبیینی هستی شناسانه از کلیت و تشخص احکام شرعی؛ مراتب کمال احکام: از قوانین تا الهاماتمصطفی آژینیاصول فقه81رتبه 3مشکات 


نقشه سایت :: sitemap