عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اصلی اخبار معاونت اعلام اسامی طلاب برگزیده هفتین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران
اخبار معاونت

.:: اعلام اسامی طلاب برگزیده هفتین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران ::.

تاريخ خبر : 1396/9/8
11 اثر از طلاب جوان مدارس علمیه حوزه تهران پس از برگزاری جلسه شورای علمی جشنواره علامه حلی، به عنوان آثار برگزیده انتخاب و به رقابت کشوری راه یافت

11 اثر از 8 نفر از طلاب محترم حوزه علمیه استان تهران پس از طی فرایندهای مختلف‌ ارزیابی، در جلسه شورای علمی جشنواره استان که مورخ 20 آبان‌ماه وسپس در جلسه شورای علمی جشنواره سراسری که مورخ 22 آبان‌ماه در قم برگزار شد، مورد تأیید گرفت و به رقابت کشوری راه یافت.
اطلاعات آثار و نویسندگان آن به شرح زیر است:


1 – مقاله سطح 4؛ رتبه دوم؛ امتیاز نهایی86؛ نام اثر: تحلیلی از مفهوم مدینه در قرآن کریم و ارکان شهرنشینی از منظر آن؛ نویسنده: احسان شریفیان؛ مدرسه علمیه امام خمینی(ره)
2 – کتاب سطح 4؛ رتبه دوم؛ امتیاز نهایی 86.75؛ نام اثر: انس و آشنایی با زبان وحی؛ نویسنده: احسان شریفیان؛ مدرسه علمیه امام خمینی(ره)
3 – بخش ویژه؛ رتبه دوم؛ امتیاز نهایی 81.75؛ نام اثر: سیاست حاکم بر تبلیغ مذهب شیعه؛ حداقل سازی دعوت مستقیم به مذهب در غیبت کبری؛ نویسنده: محمد خلیلی؛ مدرسه علمیه مشکات
4 – مقاله سطح 4؛ رتبه سوم؛ امتیاز نهایی 80؛ نام اثر: گونه‌شناسی ایستارهای معرفتی دانشجویان نسبت به دین؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شریف؛ نویسنده: محمد سیدغراب؛ مدرسه علمیه امام خمینی(ره)
5 – کتاب سطح 4؛ رتبه سوم؛ امتیاز نهایی 80.5؛ نام اثر: تبیین بومی سکولاریسم در نخبگان، انواع و مولفه‌های آن و نحوه سنجش آن‌ها با تاکید بر سکولاریسم معرفتی؛ نویسنده: محمد سیدغراب؛ مدرسه علمیه امام خمینی(ره)
6 – مقاله سطح 4؛ رتبه سوم؛ امتیاز نهایی 80.75؛ نام اثر: گونه معناشناسی در المیزان با تکیه بر روش قرآن به قرآن اجتهادی؛ نویسنده: علی محمد سویزی؛
7 – کتاب تصحیح؛ رتبه سوم؛ امتیاز نهایی 82.5؛ نام اثر: تصحیح دیوان ابی معتوق حویزی؛ نویسنده: علی یعقوبی؛ مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین
8 – مقاله سطح 3؛ رتبه سوم؛ امتیاز نهایی 82.5؛ نام اثر: نقش ذهنیت‌های مکلف در تحقق عنوان بدعت در فقه امامیه؛ نویسنده: حسین کامکار؛ مدرسه علمیه مشکات
9 – مقاله سطح 3؛ رتبه سوم؛ امتیاز نهایی 81؛ نام اثر: نظریه ایمان‌گرایی اسلامی: هدایت و یقین از طریق تراکم آیات؛ نویسنده: محمد خلیلی؛ مدرسه علمیه مشکات
10 – مقاله سطح 4؛ رتبه سوم؛ امتیاز نهایی 84.25؛ نام اثر: بررسی حکم فقهی نگاه زن به مرد نامحرم بر اساس آیه 31 سوره نور؛ نویسنده: علیرضا قربانی؛ مدرسه علمیه مشکات
11 – مقاله سطح 4؛ رتبه سوم؛ امتیاز نهایی 81؛ نام اثر: تبیینی هستی شناسانه از کلیت و تشخص احکام شرعی؛ مراتب کمال احکام: از قوانین تا الهامات؛ نویسنده: مصطفی آژینی؛ مدرسه علمیه مشکات


 کانال تلگرام معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران:tehranpajohesh@ 


نقشه سایت :: sitemap