عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اصلی اخبار معاونت معرفی آثار برتر دومین جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره)
اخبار معاونت

.:: معرفی آثار برتر دومین جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره) ::.

تاريخ خبر : 1396/2/18
با پایان یافتن دومین جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره)، آثار برتر جشنواره دوم معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران، به نقل از حسین زحمتکش زنجانی، دبیر علمی دومین جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره)، آثار برتر جشنواره دوم معرفی شدند:


 


کتاب تألیف                                                                                                                                               


 1. نام اثر:دیباچه خروش / نویسنده/مترجم/مصحح:مهدی رنجبریان / مدرسه علمیه:امام خمینی(ره) / عنوان:کادر                 سطح علمی/فعالیت:مدیریت مدرسه / گروه علمی:مطالعات انقلاب اسلامی / امتیاز:86.5 / رتبه:شایسته تقدی


  کتاب ترجمه                                                                                                                                            

1. نام اثر:ترجمه اخلاق باور / نویسنده/مترجم/مصحح:علی قنبریان / مدرسه علمیه:شیخ عبدالحسین(ره)                          عنوان:استاد / سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح یک / گروه علمی:فرهنگ و معارف اسلامی / امتیاز:81 / رتبه:شایسته تحسین


پایان‌نامه تألیف                                                                                                                                          


1. نام اثر:بررسی دیدگاه صاحب جواهر الکلام در باب وکالت با اتکاء به کتاب جواهرالکلام و تطبیق آن با قانون مدنی            نویسنده/مترجم/مصحح:احمد عزیزی / مدرسه علمیه:علی بن ابیطالب(ع) / عنوان:استاد / سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح دو گروه علمی:فقه و اصول، حقوق اسلامی / امتیاز:84.5 / رتبه:شایسته تحسین


2. نام اثر:صفات پیامبران از منظر قرآن و عهدین با تأکید بر علم و عصمت / نویسنده/مترجم/مصحح:علی‌اکبر پادارلو           مدرسه علمیه:جعفریه(ع) پاکدشت / عنوان:کادر / سطح علمی/فعالیت:معاونت پژوهش مدرسه / گروه علمی:علوم قرآن و حدیث   امتیاز:81.75 / رتبه:شایسته تحسین


3. نام اثر:ساختارشناسی کلامی مفهوم نبوت از دیدگاه شیعه معتزله و اشاعره تا قرن هفتم / نویسنده/مترجم/مصحح:علی خانی      مدرسه علمیه:خاتم‌الاوصیاء(ع) / عنوان:استاد / سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح یک / گروه علمی:کلام، ادیان و مذاهب       امتیاز:81.75 / رتبه:شایسته تحسین


4. نام اثر:کارکردهای تربیتی رنج در الهیات یهودی و کلام اسلامی / نویسنده/مترجم/مصحح:محمدباقر نائیجی                مدرسه علمیه:مرکز تخصصی اسراء / عنوان:استاد / سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح سه / گروه علمی:کلام، ادیان و مذاهب   امتیاز:80.25 / رتبه:شایسته تحسین


پایان‌نامه تصحیح                                                                                                                                        


1. نام اثر:بازخوانی، تصحیح و تعلیق کتاب الشفعه / نویسنده/مترجم/مصحح:محمدتقی بختیاری / مدرسه علمیه:سفیران هدایت حضرت ابوطالب(ع) / عنوان:استاد / سطح علمی/فعالیت: تدریس در سطح دو / گروه علمی:فقه و اصول، حقوق اسلامی   امتیاز:82.5 / رتبه:شایسته تحسین


مقاله تألیف                                                                                                                                               


1. نام اثر:تحلیل مفهومی و گزاره‌ای قاعده زرین اخلاق / نویسنده/مترجم/مصحح:محمد کریمی لاسکی                         مدرسه علمیه:امام حسن مجتبی(ع) / عنوان:استاد / سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح یک                                           گروه علمی:منطق،فلسفه و عرفان اسلامی / امتیاز:87.5 / رتبه:شایسته تقدیر


2. نام اثر:بررسی تطبیقی عدم حشو در قرآن كریم / نویسنده/مترجم/مصحح:حامد دهقانی فیروزآبادی / مدرسه علمیه:مشکات   عنوان:استاد / سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح یک / گروه علمی:علوم قرآن و حدیث / امتیاز:86.25 / رتبه:شایسته تقدیر


3. نام اثر:تقاص از اموال دولتی / نویسنده/مترجم/مصحح:علی‌اصغر افشاری / مدرسه علمیه:امام حسن مجتبی(ع) / عنوان:استاد   سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح یک / گروه علمی:فقه و اصول، حقوق اسلامی / امتیاز:85.5 / رتبه:شایسته تقدیر


4. نام اثر:بررسی فقهی معاملات بای‌بک/نویسنده/مترجم/مصحح:سید عطاءالله ارکیان/مدرسه علمیه:باقرالعلوم(ع) شهید محلاتی عنوان:استاد/سطح علمی/فعالیت:تدریس درسطح یک/گروه علمی:فقه واصول،حقوق اسلامی/امتیاز:81.25 / رتبه:شایسته تحسین


5. نام اثر:بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت مبتنی بر تحلیل متافیزیک دکارت و تبیین نسبت آن با فیزیک او           نویسنده/مترجم/مصحح:علی صداقت/مدرسه علمیه: امام علی بن ابیطالب(ع)/عنوان:استاد/سطح علمی/فعالیت:تدریس درسطح دو گروه علمی:منطق، فلسفه و عرفان اسلامی / امتیاز:81.25 / رتبه:شایسته تحسین


6. نام اثر:بررسی حکم بوسیدن صبیه توسط مرد نامحرم / نویسنده/مترجم/مصحح:محسن امیدوار / مدرسه علمیه:مشکات  عنوان:طلبه/سطح علمی/فعالیت:تحصیل درسطح دو/گروه علمی:فقه واصول،حقوق اسلامی/امتیاز:80.75 / رتبه:شایسته تحسین


بخش نگاه روز                                                                                                                                           


1. نام اثر:بررسی ادعای درخواست مذاکره از سوی امام حسین(ع) با یزید / نویسنده/مترجم/مصحح:میثم رستمی                 مدرسه علمیه:فیلسوف‌الدوله / عنوان:استاد / سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح دو / گروه علمی:تاریخ و سیره            (مطالعات تاریخی در زمینه انبیاء، اسلام، مسلمین و جوامع اسلامی) / قالب اثر:مقاله / امتیاز:78.75


2. نام اثر:مبانی روایی نامه رهبر انقلاب به جوانان در اروپا و آمریكای شمالی / نویسنده/مترجم/مصحح:محمد بنای اسماعیلی     مدرسه علمیه:فیلسوف‌الدوله /عنوان: استاد / سطح علمی/فعالیت:تدریس در سطح یک / گروه علمی:علوم قرآن و حدیث            قالب اثر:مقاله / امتیاز:75.5


نقشه سایت :: sitemap