عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول نشريات مدارس فصلنامه مرآت

.:: فصلنامه مرآت ::.

  • شناسنامه
  • آرشيو
  • ارتباط با فصلنامه
  • اخبار

ارتباط با فصلنامه
نشانی: تهران، میدان امام خمینی (ره)، کوچه شهید کریمانی، مدرسه علمیه امام صادق (ع)

تلفن: 76322144- 021

دورنگار: 76320646-021

نشانی پست الکترونیک فصلنامه:

ask.1404@yahoo.com

نشانی پست الکترونیک شورای منشورات استان تهران:

manshoorat@yahoo.com
شماره جدید نشریه مرآت
در شماره دوازهم از فصلنامه مرآت، مطالبی پیرامون علم "ادبیات عرب" که از علوم حوزوی و کارآمد برای طلاب است در قالب مقاله انعکاس یافته است.

نقشه سایت :: sitemap