حوزه تهران، واقعاً حوزه ریشه داری است. مقام معظم رهبری
صفحه اول معاونت پژوهش مدارس معرفی معاونین پژوهش مدارس علمیه

.:: معرفی معاونین پژوهش مدارس علمیه ::.

معاون پژوهش
مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء (عج)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه جامعه امیرالمؤمنین (ع) ری
معاون پژوهش
مدرسه علمیه آیت الله ایروانی (ره)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه بقیه الله (عج)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه امام خمینی (رباط کریم)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه حجت بن الحسن (عج)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه جعفریه (ع) پاکدشت
معاون پژوهش
مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین (ره)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه آیت الله حق شناس
معاون پژوهش
مدرسه علمیه معیر
معاون پژوهش
مدرسه علمیه امام علی بن ابیطالب (ع)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه امام رضا (ع)
معاون پژوهش
مدرسه علمیه امام صادق (ع) پرند
سرپرست معاونت پژوهش
مدرسه علمیه باقرالعلوم (ع) محلاتی
معاون پژوهش
مدرسه علمیه باقرالعلوم (ع) قزوین
معاون پژوهش
آمدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی
سرپرست معاونت پژوهش
مدرسه علمیه الامام القائم (عج)
سرپرست معاونت پژوهش
مدرسه علمیه سفیران هدایت ابوطالب (ع)

نقشه سایت :: sitemap