عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: شماره چهارم ::.

راهنمای نگارش مقالات
سخن نخست
مصاحبه با استاد و پژوهشگر نستوه حاج شیخ عزیزالله عطاردی
مصاحبه با استادحجت الاسلام والمسلمين محمد علی جاودان
مصاحبه با بهزاد حمیدیه دبیر دومین جشنواره علامه حلی استان تهران
نقش ولایی انسان کامل
سازگاری علم پیشین الهی با اختیار آدمی
اسلام و کثرت گرایی دینی
مبانی فقهی قاعده اهم و مهم
رجعت و تناسخ
حکم اخذ اجرت بر واجبات
بررسی و مقایسه توحید ذاتی در قرآن و عهدین
تحلیل جواز تقدم التمییز علی عامله و عدمه
معرفی مقاله؛ «اندیشه تفکیک یا روشی در فهم دین؟»
معرفی پایان‌نامه عوامل مؤثر بر شکل‌گیری وضعیت اجتماعی و فردی سکولار
معرفی کتاب دهان روح

نقشه سایت :: sitemap