عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: پیش‌شماره ::.

«بسم‌‌الله»؛ بهتــرین سرآغاز تا انجام
اول العلم
بایستگی‌ها و انگیزه‌های طلبگی
تقرير علامه طباطبايي از برهان صديقين
گفتگو با آیت الله سید باقر خسروشاهی
نحوه نگارش چکیده
مفعول مطلق یا مفعول به؟
گزارشی از نخستین جشنواره استانی علامه حلی(ره)-تهران

نقشه سایت :: sitemap