عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
ثبت نام سال 1396 جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران
پر کردن تمام موارد ذيل الزامی میباشد لطفا برای تکمیل تمام گزینه ها از قلم فارسی استفاده فرمائید
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
تاريخ تولد:
کد ملی 10 رقمی:
محل صدور:
جنسيت:
مليت:
وضعيت تاهل:
استان محل تحصيل:
شهر محل تحصيل:
نام مدرسه علميه:
کد تحصيلی (کد مرکز مديريت):
نام اثر
گروه علمی(موضوعات عمومی):
قالب اثر:
نوع فعاليت:
وضعيت انتشار:
نوع پژوهش:
تعداد کلمات:
سطح:
پایه تحصيلی فعلی:
تحصيلات تخصصی:
نام مرکز تخصصی: استان: وضعيت تحصيلات تخصصی:
تحصيلات کلاسيک: رشته نام دانشگاه یا مرکز وضعیت تحصیلات کلاسیک
آدرس محل سکونت:
کدپستی محل سکونت:
تلفن همراه 11 رقم:
تلفن ثابت:
تلفن ثابت ضروری:
پست الکترونيک:
ارسال عکس پرسنلی jpg :
ارسال فایل اثر بصورت word يا pdf :
refresh captchaنقشه سایت :: sitemap