حجت الاسلام والمسلمين جعفر سماوات دبیرپنجمین جشنواره علامه حلی استان تهران
به گزارش خبرنگار معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران، مسئول دبیرخانه جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران، مهدی محمدی، خبر از تشکیل جلسه شورای جشنواره علامه حلی استان تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمين اسمائیل نیا، دبیر جشنواره علامه حلی (ره) سراسری کشور داد.


بنا بر این گزارش محمدی عنوان کرد: جلسه شورای جشنواره علامه حلی استان تهران با حضور مدیران حوزه های علمیه برادران و خواهران استان و معاون پژوهش حوزه علمیه استان و میهمان ویژه این جلسه حجت الاسلام والمسلمين اسمائیل نیا برگزار گردید.  


محمدی در خصوص موضوع برگزاری این جلسه گفت: موضوع اصلی جلسه شورای جشنواره بررسی استئفاء حجت الاسلام والمسلمين سید مسعود موسوی شبستری دبیر انتصابی پنجمین جشنواره علامه حلی استان تهران و تبریک مدیریت حجت الاسلام والمسلمين حبیب الله غفوری و انتصاب و تعیین دبیر جدید جشنواره بود که به لطف خداوند این مهم با انتصاب حجت الاسلام والمسلمين جعفر سماوات معاون پژوهش حوزه علمیه استان انجام گردید. همچنین حجت الاسلام والمسلمين اسمائیل نیا پیشنهاداتی را در جلسه شورای جشنواره مطرح نمودند که از مهمترین آنها: انجام ارزیابی اجمالی آثار خواهران توسط مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تشکیل دبیرخانه های جشنواره داخلی مدارس و برگزاری همایش اختتامیه جشنواره در اسفند ماه بود که با تصویب شورا در دستور کار دبیرخانه جشنواره قرار گرفت.


 

1393-9-10