زندگینامه پر بار علامه شعرانی(ره) در سایت معاونت پژوهش استان تهران قرار گرفت


به گزارش خبر نگار معاونت پژوهش استان تهران، معاون اجرایی جشنواره علامه شعرانی آقای محمدی خبر از ایجاد لینک زندگینامه پر بار علامه شعرانی(ره) در سایت معاونت پژوهش استان تهران، صفحه دبیرخانه علامه شعرانی دادند.
براساس این گزارش آقای محمدی عنوان کردند: زندگی پر بار و پر فضیلت علامه شعرانی(ره) می تواند سر لوحه تمامی جویندگان علم و معرفت که در راه تهذیب نفس و علوم دینی گام بر می دارند باشد. ایشان الگویی بدیع در زمینه مبادی روش‏های كلامی و دین‏شناسی بوده اند که در این مسیر آثار بسیار ارزنده ای را از خود به جای گذارده اند.
محمدی در اختیار قرار دادن چکیده ای از زندگی نامه این عالم گرانقدر را در وب سایت دبیرخانه جشنواره علامه شعرانی(ره) کمترین وظیفه این دبیرخانه دانستند. لذا از این پس تمامی مراجعه کنندگان خصوصاً فضلا، اساتید وطلاب ارجمند می توانند زندگی نامه ایشان را در این وب سایت مطالعه نمایند.
محمدی در پایان از استقبال گسترده مدارس علمیه استان تهران از برپایی این جشنواره خبر داد و از فضلا، اساتید و طلاب محترم درخواست کرد تا آثار خود را در مهلت مقرر(22/10/92) به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند.
1392-10-23