فراخون شماره‌های 15و16 فصلنامه علمی- تخصّصی محفل


 


به گزارش خبرنگار معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران، زحمتکش در خصوص موضوع شماره 15 و 16 محفل عنوان کرد: محفل قرار است دو شماره آتی خود؛ یعنی شماره‌های 15 و 16 را به طور تخصّصی به موضوع علم اصول و دانش‌های زبانی اختصاص دهد. بر این اساس، اساتید، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه می‌توانند آثار خود را در قالب مقاله، یادداشت، معرفی کتاب و یا گزارش نشست در محورهای زیر به دفتر فصلنامه ارسال نمایند:

1. فلسفه علم اصول فقه؛ 2. بررسی سیر تاریخی تطوّر علم اصول فقه (فرایند توسعه و تکامل)؛ 3. بررسی مبانی معرفت‌شناختی و ساختارهای علم اصول؛ 4. بررسی/ نقد دیدگاه‌های مختلف در رابطه با ماهیت و جایگاه علم اصول؛ 5. علم اصول و نسبت آن با کلام و فلسفه؛ 6. بررسی کارکردهای علم اصول در فقه و دیگر علوم اسلامی؛ 7. بررسی تطبیقی علم اصول و علوم جدید (زبان‌شناسی- هرمنوتیک- فلسفه تحلیلی)؛ 8. علم اصول به مثابه منطق فهم دین (امکان‌پذیری ارائه مدل فهم دینی، ظرفیت‌ها و کاستی‌ها)؛ 9. آشنایی با جغرافیای علم اصول، موضوعات و مسایل؛ 10. بررسی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مباحث علم اصول؛ 11. بررسی تخصّصی موضوعات و مسایل علم اصول (اقتراح، نقد و بررسی، گزارش و...)؛ 12. نقد و بررسی شیوه‌های رایج آموزش علم اصول فقه، اهمیت و کاربرد علم اصول؛ 13. آینده علم اصول فقه (کارکردها و کاستی‌ها- لزوم باروری دوباره)؛14. بررسی و معرفی مهم‌ترین منابع مطالعاتی علم اصول؛


 جهت ارتباط با دفتر فصلنامه با شماره 77487900 الی 9 داخلی 402 تماس حاصل نمائید.

1392-10-22