جمع آوری اطلاعات کتابخانه های مدارس علمیه


حجت الاسلام و المسلمین سماوات، از برنامه تجهیز کتابخانه های مدارس علمیه استان تهران خبر داد.
وی در این خصوص طی گفتگویی با خبرنگار معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران، خاطر نشان کرد: " طی توافقات بمل آمده بین مرکز خدمات حوزه های علمیه و معاونت محترم پژوهش حوزه های علمیه، حمایت و تجهیز کتابخانه های مدارس علمیه در دستور کار معاونت پژوهش قرار گرفت."
معاون پژوهش حوزه علمیه استان تهران در ادامه این گفتگو افزود: "جهت تسهیل روند ثبت اطلاعات و نواقص کتابخانه های مدارس علمیه، فرم هایی طراحی شده تا معاونین و مسئولین پژوهش مدارس علمیه با تکمیل و ارسال آن، وضعیت فعلی کتابخانه مدرسه خود را به اطلاع معاونت پژوهش برسانند."
حجت الاسلام و المسلمین سماوات مهلت تکمیل و ارسال فرم های اطلاعات کتابخانه های مدارس را 15/08/91 اعلام نموده و افزود: "تکمیل فرم جمع آوری اطلاعات جامع کتابخانه ای (فرم شماره 1 الی 5) برای مدارسی که فرم اطلاعات فوق الذکر را ارسال نکرده اند و تکمیل جدول آماری (فرم شماره 6) برای کلیه کتابخانه های مدارس علمیه الزامی است و مدارسی که قبلا فرم اطلاعات کتابخانه ای را ارسال نموده اند، بعد از اصلاح یا تکمیل اطلاعات، آن را ارسال نمایند.
معاون پژوهش حوزه علمیه استان تهران در پایان این گفتگو ابراز داشت: "در صورت تخصیص اعتبار، به مواردی ترتیب اثر داده خواهد شد که پاسخ کارشناسی و دقیق خود را در قالب فرم های مذکور در موعد مقرر اعلام نمایند."
دانلود فرم شماره 1 تا 5
دانلود فرم شماره 6

1391-8-9