طرح ولایت از دیدگاه رهبری


واقعاً این کار «آموزش‌های اندیشه اسلامی» جزء کارهای بنیانی است، خیلی کارهای خوب داریم ولی بعضی کارهای خوب بنیان‌سازی است.

در دیدار با شورای عالی سیاستگذاری طرح ولایت 20/6/75

برای تداوم راه انقلاب، برای عمق بخشیدن به فکر انقلاب و به این اندیشه بلند و بزرگ بسیج بشوید.

در دیدار با شورای عالی سیاستگذاری طرح ولایت 20/6/75

این معرفت‌ها‌، این آگاهی‌ها، آشنایی با مبانی دین و مبانی فرهنگ محکم و استوار دینی چیز خیلی عظیمی است.

در جمع دانش آموختگان طرح ولایت  13/6/78

این طرح‌ها آن‌قدر مفید و خوب و سازنده است که هر چه درباره آن سرمایه‌گذاری بشود به نظر من زیاد نیست.   

در جمع دانش آموختگان طرح ولایت  13/6/78

آنچه من را به این اجتماع، به این برنامه، به این اردو و به این مجموعه علمی، آموزشی و فرهنگی دلبسته و معتقد می‌کند این است که در اینجا آمیزه‌ای از علم و ایمان، از تفکر و عاطفه مشاهده می‌شود.

در جمع دانش آموختگان طرح ولایت  10/6/79

هر کدام از شما به خودی خود و به تتهایی یک سرمایه‌اید. عزیزان من! این سرمایه را حفظ کنید.

در جمع دانش آموختگان طرح ولایت  10/6/79

امروز معرفت شما و آگاهی شما باید آن چنان راه را در مقابل شما روشن کند که بتوانید کارهای بسیار بزرگی را که در این دهه و دهه بعد بر دوش شما جوانان است انجام دهید.

در جمع دانش آموختگان طرح ولایت  17/5/81

شما جوان‌ها با سلاح معرفت با آگاهی‌ای که به دست می‌آورید بایستی بتوانید این پرچم(عدالت، آزادی و معنویت بر پایه اسلام) را برافراشته نگه دارید. خیلی وظیفه سنگین و بزرگی است.

در جمع دانش آموختگان طرح ولایت  17/5/81

این جور طرح هایی که شما جوانها در آن وارد هستند که مبتکر این کار هم حضرت آقای مصباح دامت برکاته هستند[...] جزء با ارزش‌ترین کارهاست.

در جمع دانش آموختگان طرح ولایت 17/5/81


ورود به صفحه طرح ولایت طلاب

1395-4-1