عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اصلی اخبار جشنواره علامه شعرانی حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پناهيان: پژوهش؛پرواز در آسمان علم
اخبار جشنواره علامه شعرانی

.:: حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پناهيان: پژوهش؛پرواز در آسمان علم ::.

تاريخ خبر : 1394/4/14
حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پناهيان طی یادداشتی پژوهش را پرواز در آسمان علم دانست.به گزارش خبرنگار معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران،  حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پناهيان طی یادداشتی پژوهش را پرواز در آسمان علم دانست.


متن کامل یادداشت ایشان به شرح ذیل می باشد:


تدريس، معلومات استاد را تثبيت ميکند و پژوهش، آن معلومات را تکثير مينمايد. تدريس، آغاز راه بينهايتِ غور در کهکشان علم است. ولي استاد با پژوهش نشان ميدهد که اين سفر ژرف را در آغاز به اتمام نرسانده است و هر دم، ميوهاي از باغستان علوم و معارف را که به آنها دست يافته است، براي شاگردان و دوستان خود به ارمغان ميآورد. يکي از راههاي تحوّل و تکامل روند تدريس و تدرّس در حوزههاي علميه، همين پويايي علمي اساتيد است که با گشودن دريچههاي نو از علم، جدا از آنچه آموختهاند و ميآموزانند، تجربههاي جديد پيدا ميکنند و جريان تبادل علم در حوزهها را بهبود ميبخشند. بيترديد ارائه مقالات علمي توسط اساتيد، يکي از راههاي انتقال تجارب جديد علمي است.


همه ما ميدانيم آنچه تاکنون از آسمان بيانتهاي معارف ديني دريافت شده است، اندکي از طبقه اول اين سپهر نيلگون است و متون عالمانه هر يک از اساتيد ميتواند نمايي از کشفيات تازه را ارائه نمايد، قطعهاي از تاريکيهاي جهل را بزدايد و راههايي براي انديشيدن آيندگان به هفت آسمان علم و هفتاد بطن معارف باز نمايد. پژوهش، پروازي در آسمان علم و معرفت است که براي آنان که لذّت علم و حکمت را دريافتهاند، به فرموده حضرات معصومين(ع)، «الذّ لذّات» است و بايد فرود آمدن از اين آسمان را هوا تعبير کرد.


نبايد در عرصه انديشه و تتبّع، بهخصوص در اين صحنههاي بکر و صفحههاي ناشناخته، منتظر کار کامل و بينقص بود و نبايد از انتشار دريافتهاي اجماليِ علمي پرهيز کرد؛ چرا که سنت گرانقدر نقد و اعتنا به ديدگاههاي گوناگونِ عالمانه در حوزههاي علميه، رسم مرسوم است و آنچه در عرصه انديشه در حوزههاي علميه عرضه ميشود، ناصحيح هم که باشد، موجب تقويت نگاه صحيح ميشود و کسي بياعتنا از کنار آن نميگذرد. آنچه مهم است، جدّ و جهد است، و کافي است اجتهادي روشمند و بر اساس اسلوب صحيح صورت گرفته باشد. اينجاست که ارزش، آفريده شده است و اثر علمي توليد مي شود.


تخصّصي شدن علوم و معارف، راهي بيانتهاست و هرچه پيش ميرويم، ناچار به دقّت و موشکافي در زمينههاي مختلف علمي هستيم. همين تخصّصي شدن موجب ميشود از تولّد يک گزاره علمي در هر موضوع جزيي استقبال کنيم و توليد علم را هرچند ناچيز و مختصر باشد، بيمقدار ندانيم؛ به همين دليل، توليد مقاله گاهي از اوقات، ضرورتي بيشتر از نوشتن کتاب پيدا ميکند و ميتواند اثر علمي ماندگاري در عرصه معارف ديني به جاي بگذارد. رسم ارائه مقاله ميتواند سنت حسنهاي باشد که در حوزههاي علميه در کنار تأليف کتاب و حاشيهنويسي بر تأليفات پيشين، رواج يابد و در جايگاههاي علمي حوزه، ارزشگذاري شود. روند ارتقاي جايگاه علمي اساتيد که به صورت طبيعي در حوزههاي علميه تحقق مييافته، از راههاي گوناگون صورت ميپذيرد؛ ولي اضافه شدن مقالات علمي، اين روند را تسريع خواهد کرد و بر دقّت آن خواهد افزود و بيش از پيش، فضلاي حوزه را به کمک اساتيد و مراجع علمي بزرگ حوزه خواهد آورد.


 


 


نقشه سایت :: sitemap