حوزه تهران، واقعاً حوزه ریشه داری است. مقام معظم رهبری

.:: آرشیو اخبار ::.

فرم جمع آوری اطلاعات دانشنامه علمای دینی استان تهران
معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران در نظر دارد به منظور حفظ و صیانت از میراث ارزشمند حوزه های علمیه، دانشنامه ای با عنوان "زندگی نامه علمای دینی استان تهران" تدوین کرده و به معرفی دانشمندان و فقیهان عصر حاضر بپردازد.
جمع آوری اطلاعات کتابخانه های مدارس علمیه
فرم جمع آوری اطلاعات کتابخانه های مدارس علمیه استان تهران
آئین نامه و مجوز نشریات
دانلود آئین نامه و مجوز نشریات پژوهشی مدارس علمیه استان تهران
پرونده علمی و پژوهشی معاونین
دانلود فرم پرونده علمی و پژوهشی معاونین پژوهش مدارس علمیه استان تهران
فرم نقشه جامع پژوهش مدارس علمیه
دانلود فرم نقشه جامع پژوهش مدارس علمیه استان تهران
فرم ثبت مشخصات معاونین پژوهش مدارس علمیه
دانلود فرم ثبت مشخصات معاونین پژوهش مدارس علمیه استان تهران
فرمهای معاونین پژوهش
فرمهای معاونین پژوهش مدارس جهت دانلود


نقشه سایت :: sitemap