حوزه تهران، واقعاً حوزه ریشه داری است. مقام معظم رهبری

.:: آرشیو اخبار ::.

نمونه فرمهای ارزیابی سومین جشنواره علامه حلی استان
نمونه فرمهای ارزیابی سومین جشنواره علامه حلی استان تهران
راهنمای نگارش و ارسال آثار به جشنواره علامه حلی
راهنمای نگارش و ارسال آثار به جشنواره علامه حلی
دستور العمل جدید آثار ارسالی به جشنواره علامه حلی
آئین نامه جدید تنظیم آثار پژوهشی شرکت کننده در جشنواره علامه حلی استان تهران


نقشه سایت :: sitemap